domovská stránka firmy WIGI e-mail do WIGI english version něco o nás

ZVOLTE: 

 

TISKOVINY   -   NÁVRH WEBU   -   VIZUÁLNÍ STYL   -    KALKULACE ZAKÁZKY

 

výš níž

 TISKOVINY

Grafické návrhy - katalogy - prospekty - výroční zprávy ...


Tisk, jeho příprava a realizace tvoří velkou část naší produkce. Víme, že i kvalitní vizitka jako
první kontaktní předmět může hrát důležitou roli při vytváření dojmu na partnera nebo klienta
a proto vždy věnujeme maximální péči každé zakázce bez ohledu na to, zda se jedná
o jednoduchou vizitku, nebo o výroční zprávu či rozsáhlý barevný katalog.

I
u nejjednodušší zakázky se snažíme dosáhnout co možná nejvyšší kvalitu návrhu i provedení. Sledujeme aktuální a módní trendy v oblasti grafiky a přejímáme jen ty novinky, které neuráží
vkus a lze je začlenit do grafického standardu studia. Za velmi důležitou pokládáme i otázku typografického zpracování. Volba písma a dodržování pravidel správné sazby má značný vliv
na vyznění dokumentu a je vždy otázkou prestiže operátora.

Samozřejmostí je při finalizaci zakázky i zajištění všech souvisejících technologií jako je výsek, slepotisk ( reliéfní ražba ), lokální lakování tisků, ražba do fólie a různé typy vazeb včetně
kroužkové. Naším motem je konstatování, že v jednoduchosti je krása. Snažíme se tedy
vytvářet tiskoviny moderního, ale střízlivého vzhledu vždy s ohledem na zaměření klienta.

Klíčovou otázkou zůstává pro většinu zadavatelů výhodná cena. S ohledem na nestálé ocenění
vstupů i finálních prací by bylo zavádějící zde zveřejnit ceník. Mnohem jednodušší
i z hlediska
času je faxovat nám vaši poptávku ( viz kalkulace zakázky. ). Druhý den ( u běžných prací i dříve ) obdržíte kalkulaci a teprve po jejím zvážení se rozhodnete pro případnou další spolupráci s námi.

Veškeré dotazy rádi zodpovíme na uvedených kontaktech .


 výš níž

 NÁVRH WEBU

Pohledný - logický - stručný - přehledný - rychlý 


Webovský design by měl být účelný a současně přitažlivý. Ale hlavně musí být web rychlý
aby případné zájemce pomalostí neodradil ještě před zobrazením informací. Při návrhu se sou- střeďujeme hlavně na rozvržení a grafické řešení bez ohledu na to, o jakou prezentaci se jedná.
Naší snahou je navrhnout Vám web, který bude představovat rozumný kompromis mezi pohledným designem a objemem dat ( = doba natahování stránky v prohlížeči potenciálních klientů ).

Efektivní strukturu a grafickou podobu Vašeho nového webu navrhneme v duchu zmíněných
pravidel a na základě Vašeho zaměření. V případě zájmu a po konzultaci požadavků
a možností Vám navržený web kompletně připravíme a předáme.

Být dnes dosažitelný na webu je obrovská výhoda pro jakýkoliv druh Vašich aktivit. K návrhu
prezentace stačí dodat nám potřebné obrazové a textové podklady ( ve formě souborů na ZIP,
MO 230 MB, HD, fotografie, diapozitivy...).

Veškeré dotazy rádi zodpovíme na uvedených kontaktech .

 výš  níž

 VIZUÁLNÍ STYL

Kvalitní logo - jednotný styl - moderní tvář firmy


Letáky, vizitky, katalogy, dárkové předměty i ostatní součásti života Vaší firmy by měly mít jednu
tvář, protože první dojem, který si klient odnese bývá často pro další spolupráci rozhodující. I dobře
zavedené společnosti se solidní tradicí mění během let svůj vizuální styl aby se přizpůsobily duchu
doby.

Obvykle to bývá jedna z prvních starostí při vzniku nové firmy, ale stejně tak umíme vytvořit vizuální styl z již používaných a zavedených prvků.

Grafická řešení musí být v této oblasti velmi úsporná a účelná. Snahou je vždy dosáhnout maximálních účinků s absolutním minimem prostředků. Tato filosofie se později odráží i v úsporách prostředků při realizaci reklamy apod.

Obměna zastaralého vizuálního stylu s sebou přináší určité náklady, ale jejich dopad je možné snížit
tím, že nové prvky budou zaváděny postupně.

   
           výš

 KALKULACE ZAKÁZKY

Obratem předem oceníme Vaši zakázku


Pro ocenění zakázky stačí odeslat na jakýkoli kontakt
následující informace:

       - stručný popis zakázky (zda se jedná o tisk, potisk rekl. předmětů nebo jiný druh práce)
     - náklad (počet kusů)
     - barevnost ( v případě tisků použití fotografií apod)
     - materiál (co nejpřesnější specifikace, pro tisk stačí "křída", nebo "přírodní papír"apod.)
     - požadovaný termín
     - fungující kontakt na Vás

V případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

Těšíme se na případnou spolupráci 

  
ZVOLTE: 

TISKOVINY   -   NÁVRH WEBU   -   VIZUÁLNÍ STYL   -    KALKULACE ZAKÁZKY

homepage  /  napište nám  /  english   /  o nás

optimalizováno pro Internet Explorer 4.x a Netscape Navigator 4.x
WIGIdesign